Adaptacje Projektów

Gotowych

Opis usługi

Jest to oferta dla tych z Państwa, którzy wybrali dla siebie projekt gotowy i chcą uzyskać pozwolenie na budowę.

Co będzie potrzebne?

Do wykonania adaptacji projektu gotowego niezbędne są:
1. Wypis i wyrys z planu miejscowego lub warunki zabudowy wraz z załącznikami
graficznymi
2. Uzgodnienia i opinie wymienione w warunkach zabudowy lub wynikające z planu
miejscowego
3. Aktualna mapa geodezyjna działki do celów projektowych – oryginał
4. Badania geologiczne gruntu
5. Projekt gotowy – 4 egzemplarze
6. Zgoda autora projektu gotowego na wprowadzenie zmian – o ile projekt ma być
adaptowany z wprowadzeniem zmian.

Co zawiera adaptacja?

W ramach adaptacji wykonujemy:
– projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem – 4 egzemplarze
– adaptację projektu typowego w branżach architektura i konstrukcja – 4 egzemplarze

Cennik

Projekt zagospodarowania terenu oraz adaptacja bez zmian w branżach architektura i konstrukcja – 1800zł

Projekt zagospodarowania terenu oraz adaptacja ze zmianami w branżach
architektura i konstrukcja – cena zależna od zakresu zmian.