Inwentaryzacje

Opis usługi

Wykonujemy także profesjonalne inwentaryzacje wielobranżowe obiektów użyteczności publicznej, zabytków, domów jednorodzinnych oraz domów wielorodzinnych.

Niektóre opracowane przez nas inwentaryzacje:
– Ministerstwo Skarbu Państwa
– Pałac w Szczawinie
– Dwór w Gajlitach
– kamienice w Warszawie