Projekty Wnętrz

Opis usługi

Opracowujemy projekty wnętrz domów i mieszkań. Praca nad projektem wnętrza ma trzy fazy różniące się od siebie stopniem  szczegółowości opracowania i może być zakończona na każdym z tych etapów.

Koncepcja wnętrza

Jest to etap, na którym powstaje rozkład pomieszczeń. Spośród kilku możliwości,
które z reguły oferuje dana przestrzeń, wybieramy układ funkcjonalny najbardziej
odpowiadający Państwa potrzebom. W wyniku konsultacji powstaje rzut budowlany wybranego rozwiązania, z wymiarami ścian, na podstawie którego można zacząć prace budowlane oraz rysunek aranżacji zawierający usytuowanie ścianek, rzegród, mebli i urządzeń budowanych. Jest to usługa dla tych z Państwa, którzy chcą samodzielnie dobrać kolorystykę, meble i wykończenie.

Projekt wnętrza

Jest to pełne opracowanie pod względem koncepcyjnym i wykonawczym danego
wnętrza. W oparciu o projekt prowadzone są wszelkie prace budowlane i aranżacyjne. Dokumentacja oprócz rysunków podstawowych – rzutów i przekrojów, zawiera rozwinięcia ścian, detale, które wymagają szczegółowego rozwiązania i dokładnego określenia sposobu wykonania oraz wykazy ilościowe użytych
materiałów, wskazania firm i numerów katalogowych. To oferta dla tych z Państwa,
którzy chcą skorzystać z naszego oświadczenia, zrealizować swoje potrzeby oszczędzić własny czas i energię.

Nadzór autorski

Nadzór autorski to szereg wizyt na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności realizacji z projektem. To usługa, która sprawia, że Państwa marzenia i nasz projekt nabierają realnego kształtu.