Rozbudowy Domów

Jednorodzinnych

Opis usługi

Chętnie uczestniczymy w rozbudowach. Lubimy wyzwania i ograniczenia, jakie stwarzają istniejące budynki, ich architektura – nierzadko zabytkowa, czy ich konstrukcja lub lokalizacja. Rozbudowa to szczególny rodzaj projektu indywidualnego. Tu nie wszystko można zaplanować na etapie projektowania, pomimo wnikliwych oględzin, inwentaryzacji czy zdjęć.